Kontakt

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00

Informacje

Newsletter

Formularz zwrotu

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

NUMER ZAMÓWIENIA: ......................................................................

DATA ZAMÓWIENIA: ........................................................................

NUMER FAKTURY/ PARAGONU: ..................................................

IMIĘ I NAZWISKO:....................................................................................................................

ADRES:.....................................................................................................................................

 ..................................................................................................................................................

TELEFON: ...............................................................................................................................

EMAIL: .....................................................................................................................................

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

nazwa Banku: ...................................................................................................

naumer Rachunku: ...........................................................................................

Uwagi Klienta: ..................................................................................................

 ...........................................................................................................................

……………………………………………………………................................

 

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 ....................................................................................

(czytelny podpis Klienta)

 

 

Formularz można również pobrać w formacie PDF klikając na następujący link POBIERZ FORMULARZ ZWROTU